Od 1.4.2017 sa mení limit hrubého príjmu pre úvery so štátnym príspevkom pre mladých na 1 287 EUR (doteraz 1 155,7 EUR)