Ako zhodnotiť 100.000 Eur v hotovosti
Peter Mozola Nekomentované

Ako čo najlepšie zhodnotiť 100.000 EUR v hotovosti /dispozične/ v období piatich rokov?

V aktuálnej situácii s vysokou infláciou odborníci odporúčajú vyvarovať sa držania peňazí na účte. Ich rada znie: „investovať“. V AP Finance s týmto názorom jednoznačne súhlasíme. Ak rozmýšľate nad zhodnotením vlastných zdrojov, no neviete, ktorú možnosť zvoliť, prinášame Vám tri praktické príklady z praxe, ako zhodnotiť 100.000 EUR v hotovosti.

Čo sa stane s Vašimi peniazmi počas piatich rokov pri priemernej inflácii 5 % p.a. ročne? Budú zhodnotené alebo ich reálna hodnota klesne? Konkrétne príklady si vysvetlíme na príklade 100.000 Eur v hotovosti. Uvádzame tri príklady, ako s nimi možno naložiť.

Príklad č.1: Peniaze na bežnom účte

Najväčší pokles hodnoty financií nastane, ak ich necháte voľne uložené na bežnom účte bez akéhokoľvek úročenia. V súčasnosti máme ročnú (2021) infláciu vo výške 5 až 7 %, čo sa odráža aj na hodnote financií. Ak by ste si peniaze nechali na účte počas piatich rokov, ich reálna kúpyschopnosť (hodnota) by s pribúdajúcim časom klesala takto:

 • rok – 95 000 Eur,
 • rok – 90 250 Eur,
 • rok – 85 737,50 Eur,
 • rok – 81 450,63 Eur,
 • rok – 77 378,10 Eur.

Úspory by Vám nezmizli, no ako môžeme vidieť, ich hodnota by citeľne klesala. Kým na začiatku ste disponovali kúpnou sumou 100 000 Eur, po piatich rokoch ležania na účte by ste mali už iba 77 378,10 Eur. Strata kúpnej hodnoty financií by v tomto prípade predstavovala až neuveriteľných 22 621,90 Eur, čo v žiadnom prípade nie je zanedbateľná suma.

Príklad č.2: Čerpanie hypotéky 

Druhou možnosťou je čerpanie úveru z banky. Ak by ste sa rozhodli pre hypotéku vo výške 100 000 Eur, pri priemernej ročnej inflácii vo výške 5 % p.a. a ročným úrokom 1 % p.a. na päť rokov, by ste na kúpnej sile získali každý rok 4 % p.a. reálnej hodnoty a pri investícií do nehnuteľnosti, ktorá sama o sebe zhodnocuje na základe realitného nárastu (12,5% p.a.) by to bolo až cca 6,5% p.a. (prepočet je realizovaný pri 6% p.a.)

V takomto prípade by kapitalizácia zdrojov rástla. V dôsledku inflácie by síce čistá hodnota peňazí klesla na 77 378,10 Eur, no v rámci čerpania úveru by ste jeho hodnotu preplatili naviac o 3 019,90 Eur. Odporúčame však dávať si pozor na porovnania inflácie (k 12/2021 je inflácia už cca 7% p.a. a priemerný nárast ceny nehnuteľnosti je 12,5% p.a.) a úrokového zaťaženia v čase (12/2021 priemer 1% p.a.), kedy sa úver rozhodnete čerpať. Situáciu na trhu musíte sledovať a prispôsobiť sa jej.

Príklad nárastu reálnej hodnoty:

 • rok – 106 000 Eur,
 • rok – 113 422,50 Eur,
 • rok – 120 794,96 Eur,
 • rok – 128 646,63 Eur,
 • rok – 137 008,66 Eur.

Cieľom je kapitalizácia (zhodnotenie) zdrojov

Kapitalizácia predstavuje situáciu, počas ktorej dochádza k zhodnoteniu prostriedkov voči ich reálnej trhovej cene v čase. Hodnota stúpa a financie na účte pribúdajú. Ako sa môžete čo najviac priblížiť k takémuto navýšeniu zdrojov v horizonte piatich rokov? Prečítaje si príklad číslo 3.

Príklad č. 3: Investovanie hotovosti /vlastných zdrojov/ do nehnuteľnosti

Ako jednou z najlepších možností, ktorá prichádza do úvahy, je investícia do nehnuteľnosti. Podľa údajov zverejnených na webstránke NBS rastú ceny nehnuteľností od roku 2015 v priemere a momentálne až o 12,5 % p.a. Pri tomto spôsobe kapitalizácie zdrojov by o päť rokov bola finančná hodnota Vášho majetku bez inflácie o 80 203,24 Eur vyššia a po umorení inflácie by navýšenie predstavovalo čisté zhodnotenie o 43 562,84 Eur. Pri aktuálnom trende vývoja cien budete milo prekvapení, akú hodnotu bude mať Váš byt, dom či pozemok o päť rokov.

Príklad nárastu reálnej hodnoty:

 • rok – 107 500 Eur,
 • rok – 115 562 Eur,
 • rok – 124 229,69 Eur,
 • rok – 133 546,92 Eur,
 • rok – 143 562,94 Eur.

Rozhodnite sa správne

Ak plánujete investovať, vyššie uvedené príklady jasne ukazujú, ktorou cestou sa vybrať. Ak svoje zdroje necháte „ležať úhorom“ na účte, je to to najhoršie, čo pre svoj majetok môžete urobiť. V aktuálnej situácii môžete prísť až o 22 621,90 Eur za 5 rokov a to počítame s infláciou len 5% p.a.

Opačným prípadom je investícia do nehnuteľností, ktorú, ako jednu z mála, inflácia pri súčasnom náraste cien nepohltí. Ide o najlepšiu možnosť, pri ktorej ochránite hodnotu svojich zdrojov tým, že ich umiestnite do majetku, ktorého zhodnotenie bude aj pri 5 % inflácii o cca 5, 6, 7 % ročne vyššie. Budete tak ochránení pred stratou spôsobenou infláciou minimálne nad jej reálnu mieru v danom období.

Zlatou strednou cestou je čerpanie úveru na bývanie. Svoje investície umiestnite do nehnuteľnosti, na základe čoho Vám budú generovať ročne rozdiel reálnej hodnoty (+12,5 % p.a.) a inflácie (-5 až -7 % p.a.), čo pri štatistickom náraste ceny nehnuteľností predstavuje v čistom až cca +5 až +7,5% ročne. Reálnu hodnotu investícii ochránite a „ušetríte“ 21 665,29 Eur, ak by peniaze len tak ležali a „spali na účte“.

AP Finance Vám radi poradíme

Ak chcete o investovaní či čerpaní úverov vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať. Radi preberieme všetky možnosti, ktoré máte momentálne k dispozícií a pomôžeme Vám nájsť cestu, ako čo najlepšie kapitalizovať zdroje, ktorými disponujete.