r.
%
Uložiť výpočet
Poznámky

Počet splátok v roku: 12 mesačných splátok.

RPMN: Uvedený výpočet je informačného charakteru a nezahŕňa všetky náklady spojené s úverom vplývajúce na výpočet RPMN (ročnej percentuálnej miery nákladov).