Peter Mozola Nekomentované

Daňový bonus pre úver na bývanie

Spĺňate podmienky na uplatnenie ďaňového bonusu pri úvere na bývanie?

Uplatnenie nároku na daňový bonus je možné pre vybrané typy úverov na bývanie. Týka sa účelovej a developerskej hypotéky. Netýka sa refinančnej a bezúčelovej hypotéky. Daňový bonus na zaplatené úroky pri úvere si môžete uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, v ročnom zúčtovaní alebo osobne prostredníctvom daňového priznania.

Kto má nárok na daňový bonus?

  • Ku dňu podania žiadosti o úver ste splnili podmienku veku, najmenej 18 a najviac 35 rokov,
  • Máte uzavretú Zmluvu o úvere na bývanie s účelom nadobudnutia, rekonštrukcie a údržby či výstavby nehnuteľnosti,
  • Splnili ste podmienku príjmu ku dňu podpísania zmluvy – Váš priemerný mesačný príjem v predchádzajúcom kalendárnom roku, kedy ste podpísali s bankou zmluvu o úvere, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku,
  • Nehnuteľnosť je na Slovensku a je určená na bývanie (byt alebo dom).

Ako si uplatniť daňový bonus?

Ako podklad na uplatnenie daňového bonusu Vám banka vystaví raz ročne oficiálny doklad „Potvrdenie ku daňovému zvýhodneniu na zaplatené úroky“. Potvrdenie Vám vydá bezplatne, na základe Vami podanej žiadosti na pobočke. Niektoré banky to však posielajú už automaticky do schránky správ v Internet bankingu
Máte otázky ohľadom daňového bonusu na úver? Neváhajte nás kontaktovať.