Hypotéka pre živnostníkov (SZČO) a majiteľov s.r.o.
Peter Mozola Nekomentované

Hypotéka pre živnostníkov (SZČO) a majiteľov s.r.o. – na čo myslieť pred podaním žiadosti?

Ak máte živnosť (SZČO) alebo ste majiteľom s.r.o. a plánujete požiadať o hypotekárny úver, je nesmierne dôležité sledovať, aké máte v procese financovania možnosti.

Vo všeobecnosti možno povedať, že financovanie podnikateľov je oveľa tvrdší oriešok než hypotekárne financovanie pre tých, ktorí majú trvalý pracovný pomer.

Aká náročná je hypotéka pre živnostníkov a majiteľov s.r.o.? Aké sú jej možnosti? Čo všetko ovplyvňuje pozíciu žiadateľa a na čo sa pripraviť? Otázok je viac než dosť a pravidlá bánk sa môžu líšiť. So všetkým Vám radi poradia profesionáli z tímu AP Finance.

Na spôsobe zárobku stojí a padá výška úveru 

Ak sa o hypotéku rozhodne požiadať zamestnanec, ktorý svoju prácu vykonáva na základe platnej pracovnej zmluvy, v ceste mu nestoja takmer žiadne prekážky a proces schvaľovania úveru je vo väčšine prípadov bezproblémový. U podnikateľov je to ale presne naopak. Práve od spôsobu zárobku konkrétnej osoby záleží, v akej výške a či vôbec bude hypotéka schválená. Na zamestnancov, živnostníkov a podnikateľov používajú banky rôzny meter.

Hypotéka pre živnostníkov (SZČO) a majiteľov s.r.o.

Vysoké tržby živnostníka nie sú všetko

Vysoké obraty živnostníka nezaručujú, že bude vysoký aj jeho zisk, a teda osobný príjem po zdanení. Pre banku sú dôležité iné parametre, a to najmä dĺžka prevádzkovania živnosti a stabilita príjmov. Pandémia spôsobila, že banky musia v súčasnosti prihliadať aj na parametre, ktoré pred tým do úvahy brať nemuseli. Niektoré odvetvia sa totiž počas koronakrízy stali pre poskytovateľov financií vysoko rizikové. Patrí medzi nich aj to Vaše? Kontaktujte nás pre viac informácií.

Uznaná výška obratu pre živnostníkov

Ak sú príjmy živnostníka stabilné a živnosť prevádzkuje dlhodobo, banky zvyčajne akceptujú obrat až do výšky 60 %. V tých horších prípadoch dochádza k situáciám, kedy nie je obrat živnostníka akceptovaný vôbec a šanca na získanie hypotéky sa zníži na minimum.

Komplexné posúdenie podnikateľov, majiteľov s.r.o.

Majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným je posudzovaný zo všetkých najkomplexnejšie a jeho príjem sa preukazuje omnoho ťažšie ako v prípade zamestnanca či živnostníka. Banka zohľadňuje reálnosť príjmov, odvetvie, v ktorom s.r.o. pôsobí, podiel spoločníkov, ako aj ďalšie účtovné parametre.

Dovolíme si tvrdiť, že parametre posúdenia príjmov podnikateľov sa citeľne líšia od iných žiadateľov. Kým zamestnancovi stačí preukázať, že je zamestnaný od 3 do 6 mesiacov a živnostníkovi prevádzkovanie živnosti 6 mesiacov v zdaňovacom období, podnikateľ musí činnosť vykonávať aspoň jedno celé účtovné obdobie.

Hypotéka pre živnostníkov (SZČO) a majiteľov s.r.o.

Overte si svoju pozíciu dostatočne včas

Odporúčame sa vopred oboznámiť s tým, ako bude banka nazerať na konkrétneho žiadateľa a jeho príjmy. Často totiž dochádza k situáciám, kedy pracovník banky zadá do systému parametre na posúdenie schválenia úveru, avšak následne sa preukáže, že banka konkrétnu pozíciu neakceptuje. V prípade podnikateľov sa neoplatí riskovať. Každé zamietnutie žiadosti bude totiž viditeľné v úverovom registri. Po dvoch zamietnutiach navyše vzniká žiadateľovi negatívny ukazovateľ, ktorý v očiach risk oddelenia banky hneď „svieti na červeno“.

Využite našu službu „Hypotéka pre živnostníkov a majiteľov s.r.o.“ 

Podnikatelia či živnostníci to v našich aktuálnych podmienkach nemajú jednoduché. Každú jednu profesiu, jej dĺžku či spôsob účtovania skúmajú banky individuálne a podmienky schválenia úveru sa stále menia. Pre našich špecialistov, ktorí majú v oblasti podnikateľských príjmov dlhoročné skúsenosti, je hypotéka pre živnostníkov a majiteľov s.r.o. aktivitou, s ktorou si bez problémov poradia.

Nenechávajte nič na náhodu a kontaktujte nás. Máme skúsenosti s osobným aj podnikateľským financovaním. Našim klientom pomôžeme vybrať banku, v ktorej budú podmienky najpriaznivejšie a hypotéku dostanete v čo najvyššej možnej miere.