09:00 – 17:00

Pondelok - Piatok

+ 421 948 44 61 44

09:00 – 17:00

Pondelok - Piatok

+ 421 948 44 61 44

O spoločnosti

Spoločnosť AP Finance pôsobí na finančnom trhu už od roku 2001 a od roku 2008 pod názvom AP Finance s.r.o.. Počas nášho pôsobenia sme získali viac ako 2000 spokojných klientov, pre ktorých sme sprostredkovali úvery v celkovej výške viac ako 60 miliónov EUR. Reálna úspešnosť našich klientov je až 98,7% načerpaných finančných prostriedkov. Podiel nesplácaných alebo odstúpených úverov je menej ako 1% z celkového objemu úverov. AP Finance sa špecializuje na komplexné úverové poradenstvo, odborné konzultácie a sprostredkovanie úverov (predovšetkým hypotekárnych, spotrebných, podnikateľských, Retail aj Corporate). Pri realizácii všetkých typov úverov sa snažíme maximálne odbremeniť klienta od zbytočnej administratívnej záťaže a poskytnúť mu najvýhodnejšie riešenie s ohľadom na jeho priority a celkovú finančnú situáciu. V záujme klienta sa snažíme synchronizovať všetky potrebné úkony tak, aby sme jeho osobnú prítomnosť v banke zredukovali na 1 návštevu, počas ktorej všetko vybaví. To znamená, že spracovanie úverovej dokumentácie a nastavenie klienta neobsahuje žiadne zbytočné prieťahy v procese od podania žiadosti až po samotné načerpanie prostriedkov. Na základe našich dlhoročných skúseností sme vytvorili vlastné vyhodnocovacie nástroje na výber banky s prihliadnutím na reálie trhu a požiadavky klienta. Naša spoločnosť je dlhodobo oceňovaná bankovými inštitúciami a je držiteľom mnohých certifikátov TOP kvality. Veľké banky si nás vyberajú na pilotné projekty v oblasti elektronického zadávania žiadostí. Sme v TOP 20 z približne 1800 spoločností pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu.

Národná banka Slovenska

Naša spoločnosť je registrovaná v Registri finančných agentov a finančných poradcov pod číslom 96611

Partneri

Top