09:00 – 17:00

Pondelok - Piatok

+ 421 948 44 61 44

09:00 – 17:00

Pondelok - Piatok

+ 421 948 44 61 44

Služby

V rámci komplexného zabezpečenia financovania klientových potrieb kladieme dôraz predovšetkým na minimálne preplatenie úveru. Samozrejmosťou je odborné a profesionálne poradenstvo pri celkovom nastavení financovania a odhaľovaní skrytých poplatkov bánk a finančných inštitúcií. Vieme odborne posúdiť aj platby, ktoré priamo nesúvisia so samotným úverom, avšak sú podmienkou pre dosiahnutie konkrétnej úrokovej sadzby. Naším prvoradým cieľom je vždy spokojnosť klienta.

Konsolidácia úverov

Konsolidácia spočíva v spojení všetkých alebo viacerých záväzkov do jedného úveru. Cieľom je dosiahnutie úspory v podobe zníženej splátky alebo celkového preplatenia úveru. Spravidla sa konsoliduje z horších podmienok do lepších – z väčšej úrokovej sadzby do nižšej. Poznáme tri základné typy konsolidácií:

  1. minimalizácia splátky
  2. minimalizácia preplatenia
  3. kombinácia oboch

Problémové úvery

Vieme identifikovať potenciálne problémy v rámci aktuálnej situácie žiadateľa a poskytnúť odborné poradenstvo pri ich riešení. Hlavné oblasti kritérií, na základe ktorých môže banka zamietnuť žiadosť o úver sú:

  1. nedostatočný príjem žiadateľa
  2. nedostatočná hodnota majetku žiadateľa
  3. úverová história žiadateľa
  4. celkové záväzky žiadateľa

Hypotekárny úver

Je dlhodobý úver, účelovo viazaný na nákup, výstavbu, rekonštrukciu a údržbu tuzemských nehnuteľností, zabezpečený záložným právom Veriteľa k nehnuteľnosti Dlžníka.

Spotrebný úver

Je určený predovšetkým fyzickým osobám na vykrytie krátkodobého výpadku finančných zdrojov alebo mimoriadnej spotreby, ako napríklad kúpa auta, domácich spotrebičov, dovoleniek či iných tovarov a služieb.

Podnikateľský úver

Je určený predovšetkým právnickým osobám a živnostníkom, ktorí potrebujú vyriešiť krátkodobý výpadok príjmu, nerovnomerný cash-flow alebo investičný zámer v rámci svojich podnikateľských aktivít.

Top