09:00 – 17:00

Pondelok - Piatok

+ 421 948 44 61 44

09:00 – 17:00

Pondelok - Piatok

+ 421 948 44 61 44

Hypotekárny úver

Je dlhodobý úver, účelovo viazaný na nákup, výstavbu, rekonštrukciu a údržbu tuzemských nehnuteľností, zabezpečený záložným právom Veriteľa k nehnuteľnosti Dlžníka.

Top