admin Nekomentované

Zverejnenie dôvodu odmietnutia financovania

Zverejnenie dôvodu odmietnutia financovania – je povinnosťou banky. Nový zákon bankám ukladá povinnosť zverejniť dôvod neposkytnutia úveru, ale aj táto zákonna úprava má medzery. Banka môže stručne poukázať na jednu z oblastí rizík a klient sa aj tak nedozvie v čom presne bol problém.