admin Nekomentované

Zverejnenie výšky provízie

Zverejnenie výšky provízie za sprostredkovaný úver pre klienta. Jednotný formulár ESIS obsahuje všetky dôležité informácie o poskytnutom úvere vrátane výšky provízie. Táto informácia však nie je rozhodujúca v prípade výhodnosti, alebo nevýhodnosti produktu pre klienta. Ide vždy o individuálne a odborné nastavenie produktu, ktoré výška provízie nijak neovplyvňuje. Štandardný klient nemá odbornosť na posúdenie vplyvu rozhodovania na základe výšky provízie sprostredkovateľa.